You are currently viewing ثبت نام ترم دوم بهار 1402

ثبت نام ترم دوم بهار 1402

ثبت نام آغاز شد.

ثبت نام ترم دوم بهار در آموزشگاه زبان ادبی آغاز شد.دوره های دختران در روزهای زوج و پسران در روزهای فرد برگزار می گردد.

شروع ترم پسران: 19 اردیبهشت

شروع ترم دختران: 20 اردیبهشت

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:

32748095

دیدگاهتان را بنویسید