در تصویر زیر تاریخ شروع ثبت نام و شروع و پایان ترم در سال 1402 جهت اطلاع والدین و زبان آموزان گرامی مشخص گردیده است.

این دوره های آموزشی به صورت سه روز در هفته و تعطیلی های رسمی در این تقویم لحاظ شده است.

تقویم1402