You are currently viewing برگزاری آزمون میانترم پاییز 2

برگزاری آزمون میانترم پاییز 2

امروز دوشنبه 1401/10/05 با تاخیر یک روزه آزمون میانترم برگزار گردید و زبان آموزان اطلاعات خود را در این آزمون محک زدند.

*** زبان آموزان عزیز می توانند برای دانلود کتاب و فایل صوتی و همچنین نمونه سوالات خود به سایت www.avasshop.ir مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید