You are currently viewing اعلام تاریخ میانترم و جلسات جبرانی

اعلام تاریخ میانترم و جلسات جبرانی

با توجه با شروع شدن کلاسهای ترم زمستان 1401، تاریخ آزمون میانترم و فاینال به زبان آموزان اعلام گردید.

همچنین در این ترم به علت وجود تعطیلی های رسمی در روزهای زوج، برای زبان آموزان دختر در روزهای پنجشنبه کلاسهای جبرانی تعیین گردید که به اطلاع زبان آموزان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید