آموزش کلمه Ball با بازی

در این بازی از زبان آموزان خواسته می شود که توپ را به هم پاس داده و کلمه ball را تکرار می کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید