آموزش کلمات Hello و I’m

آموزش کلمات Hello و I’m

در این ویدئو از زبان آموزان خردسال خواسته می شود که به بیان کلمات Hello  و I’m  رو بیان کنند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید