You are currently viewing آموزش سطح یک Super Safari -جلسه سوم

آموزش سطح یک Super Safari -جلسه سوم

**آموزش تخصصی زبان انگلیسی به کودکان 5 سال به بالا**

 

شروع کلاس روزهای زوج ساعت 5/15 تا 6/45 می باشد.

استاد: سرکار خانم سامانی

 

آموزش Sit down  و Sit up به صورت بازی و نقاشی به کودکان

 

super safari 1 A super safari 1 A

 

دیدگاهتان را بنویسید