You are currently viewing آموزش سطح یک Super Safari -جلسه اول

آموزش سطح یک Super Safari -جلسه اول

**آموزش تخصصی زبان انگلیسی به کودکان 5 سال به بالا**

 

شروع کلاس روزهای زوج ساعت 5/15 تا 6/45 می باشد.

استاد: سرکار خانم سامانی

 

آموزش واژگان Hello  و By  به همراه موسیقی و بازی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید